Ђак генерације за школску 2019/2020. године

На крају сваке школске године Наставничко веће проглашава ђака на основу “Правилника о избору ђака генерације”, тако што се сваки ученик, кандидат за ђака генерације, бодује. Ђак генерације је ученик који има највише бодова, добитник је Вукове дипломе и током осмогодишњег школовања истакао се својим знањем, залагањем и освајањем диплома на такмичењима. Ђак генерације је узор својим друговима и понос својих учитеља и наставника. На Наставничком већу одржаном дана 24.06.2020. године за ђака генерације изабран је Андрија Васић. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *