Документа/Акти

Годишњи план рада школе за 2023/2024. године

Download (DOCX, 1006KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2023/24

Download (DOCX, 68KB)

Пословник о раду Школског одбора

Download (DOCX, 56KB)

Пословник о раду Ученичког парламента

Download (DOCX, 58KB)

Пословник о раду Наставничког већа

Download (DOCX, 48KB)

Пословник o раду Савета родитеља 2022

Download (DOCX, 40KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2022

Download (DOCX, 66KB)

ПРАВИЛНИK О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊA 2022

Download (DOC, 109KB)

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ КОД ПОСЛОДАВЦА

Download (DOCX, 29KB)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ OСНОВНЕ ШКОЛЕ 2022

Download (DOC, 311KB)

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Download (DOC, 72KB)

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 2022

Download (DOC, 86KB)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2022

Download (DOC, 90KB)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Download (DOCX, 65KB)

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика школе

Download (DOCX, 49KB)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Download (DOCX, 77KB)

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022

Download (DOC, 126KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Download (DOCX, 56KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Download (DOCX, 58KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Download (DOCX, 48KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 2022

Download (DOCX, 40KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

http://www.bracaaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2024/02/ГОДИШЊИ-ПЛАН-20232024.docx

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2023/24

Download (DOCX, 68KB)

Пословник о раду Школског одбора

Download (DOCX, 56KB)

Пословник о раду Ученичког парламента

Download (DOCX, 58KB)

Пословник о раду Наставничког већа

Download (DOCX, 48KB)

Пословник o раду Савета родитеља 2022

Download (DOCX, 40KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2022

Download (DOCX, 66KB)

ПРАВИЛНИK О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊA 2022

Download (DOC, 109KB)

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ КОД ПОСЛОДАВЦА

Download (DOCX, 29KB)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ OСНОВНЕ ШКОЛЕ 2022

Download (DOC, 311KB)

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Download (DOC, 72KB)

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 2022

Download (DOC, 86KB)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2022

Download (DOC, 90KB)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Download (DOCX, 65KB)

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика школе

Download (DOCX, 49KB)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Download (DOCX, 77KB)

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022

Download (DOC, 126KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Download (DOCX, 56KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Download (DOCX, 58KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Download (DOCX, 48KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 2022

Download (DOCX, 40KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2023/24

Download (DOCX, 68KB)

Пословник о раду Школског одбора

Download (DOCX, 56KB)

Пословник о раду Ученичког парламента

Download (DOCX, 58KB)

Пословник о раду Наставничког већа

Download (DOCX, 48KB)

Пословник o раду Савета родитеља 2022

Download (DOCX, 40KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2022

Download (DOCX, 66KB)

ПРАВИЛНИK О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊA 2022

Download (DOC, 109KB)

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ КОД ПОСЛОДАВЦА

Download (DOCX, 29KB)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ OСНОВНЕ ШКОЛЕ 2022

Download (DOC, 311KB)

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Download (DOC, 72KB)

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 2022

Download (DOC, 86KB)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2022

Download (DOC, 90KB)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Download (DOCX, 65KB)

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика школе

Download (DOCX, 49KB)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Download (DOCX, 77KB)

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022

Download (DOC, 126KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Download (DOCX, 56KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Download (DOCX, 58KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Download (DOCX, 48KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 2022

Download (DOCX, 40KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

Годишњи план рада школе за 2023/2024. године

Download (DOCX, 68KB)

http://www.bracaaksic.edu.rs/wp-content/uploads/2024/02/ГОДИШЊИ-ПЛАН-20232024.docx

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2023/24

Download (DOCX, 68KB)

Пословник о раду Школског одбора

Download (DOCX, 56KB)

Пословник о раду Ученичког парламента

Download (DOCX, 58KB)

Пословник о раду Наставничког већа

Download (DOCX, 48KB)

Пословник o раду Савета родитеља 2022

Download (DOCX, 40KB)

Правилник о организацији и систематизацији радних места 2022

Download (DOCX, 66KB)

ПРАВИЛНИK О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊA 2022

Download (DOC, 109KB)

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ КОД ПОСЛОДАВЦА

Download (DOCX, 29KB)

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ OСНОВНЕ ШКОЛЕ 2022

Download (DOC, 311KB)

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Download (DOC, 72KB)

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА/ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 2022

Download (DOC, 86KB)

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 2022

Download (DOC, 90KB)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Download (DOCX, 65KB)

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика школе

Download (DOCX, 49KB)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Download (DOCX, 77KB)

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022

Download (DOC, 126KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Download (DOCX, 56KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Download (DOCX, 58KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Download (DOCX, 48KB)

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 2022

Download (DOCX, 40KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)

СТАТУТ ШКОЛЕ

Download (DOCX, 363KB)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. годину

Download (DOCX, 1010KB)

Правилник о организацији и систематизацији послова основне школе “Браћа Аксић” Липљан за школску 2022/2023. године

Download (DOCX, 6.38MB)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање:

Download (PDF, 861KB)

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама:

Download (PDF, 851KB)

Закон о основама система образовања и васпитања:

Download (PDF, 1.15MB)

Пословник о раду наставничког већа:

Download (DOCX, 38KB)

Пословник о раду савета родитеља:

Download (DOCX, 25KB)

Правила понашања у школи:

Download (DOCX, 77KB)